Mediation

Kan een conflict zó worden opgelost, dat beide partijen tevreden zijn?
Hoe los je een conflict op, als er geen gesprek meer mogelijk lijkt?
Hoe zorg je voor een oplossing die niet tijdelijk, maar blijvend is?

Mediation is een vorm van neutrale bemiddeling bij een conflict.
Een onafhankelijk bemiddelaar (de mediator) biedt uitkomst als er tussen twee partijen weinig vertrouwen (meer) is, of zelfs sprake van escalatie.
Een mediator is erin getraind om in conflictsituaties partijen weer in gesprek te krijgen. Op zo’n wijze dat ze samen weer op zoek kunnen gaan naar een passende, en voor beiden aanvaardbare, oplossing.

Zo wordt het probleem niet kortstondig, maar blijvend opgelost. Mediation is veelal minder ingrijpend, goedkoper en sneller dan de stap naar de rechter. Mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Beide partijen moeten bereid zijn om aan een oplossing te werken.

Rol van de mediator?
Als SRM-geregistreerde mediator, ben ik specialist in het begeleiden van gesprekken in conflictsituaties. Neutraal en zonder oordeel, help ik partijen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Waar nodig worden afspraken op papier gezet en ondertekend, in een mediation-overeenkomst.
WISSELLAND is gespecialiseerd in arbeidsmediations en buurtbemiddelingen.

Schoolbemiddeling
Wisselland verzorgt tevens trainingen conflictbemiddeling op scholen.
Zowel door en voor ouders, als voor leeftijdsgenoten.
Zo leren zij zélf, om problemen op te lossen.

Voor meer informatie over Schoolbemiddeling, zie: www.schoolbemiddeling.nl

Meer weten? Vraag dan meer informatie via: marianne@wisselland.nl