Arbeidsmediation

Mediation is een vorm van onafhankelijke bemiddeling bij een conflict. Als mediator help ik, het gesprek te begeleiden, als er op de werkvloer tussen twee partijen weinig of geen vertrouwen meer is.
LEES MEERTERUG

De spanning loopt op, zaken worden niet meer rechtstreeks uitgesproken en als ze wel worden geventileerd, dan met name via verwijten. In sommige gevallen kan de situatie zelfs zo zijn geëscaleerd, dat een van de partijen zich genoodzaakt voelt om zich ziek te melden. Als het niet lukt om met een gesprek (eventueel met een derde persoon erbij) de kou uit de lucht te krijgen en de irritaties uit te spreken, escaleert een conflict steeds meer. Dit beïnvloedt de werksfeer, de effectiviteit van het werk en vaak zelfs de gezondheid van de desbetreffende medewerkers. 

Mediation is een vorm van onafhankelijke bemiddeling bij een conflict. Als mediator help ik, het gesprek te begeleiden, als er op de werkvloer tussen twee partijen weinig of (vrijwel) geen vertrouwen meer is. Ik ben erin getraind om in conflictsituaties, partijen weer in gesprek te brengen met elkaar. Op zo’n wijze dat ze samen weer op zoek kunnen gaan naar een passende, en voor beiden aanvaardbare, oplossing. Zo wordt het probleem niet kortstondig, maar blijvend opgelost.

Mediation is veelal minder ingrijpend, goedkoper en sneller dan het conflict aan een rechter voorleggen. Mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Beide partijen moeten bereid zijn om aan een oplossing te werken. Ook moeten eventuele lopende rechterlijke procedures worden bevroren zolang de mediation loopt.

Wat is arbeidsmediation?

Als SRM-geregistreerde mediator, ben ik specialist in het op neutrale wijze begeleiden van gesprekken in conflictsituaties. Mijn aanpak is doelgericht, ruimdenkend en praktisch. Waar nodig worden afspraken op papier gezet en ondertekend, in een mediationovereenkomst. Na aanmelding, door een van beide partijen, is er allereerst telefonisch contact met beide partijen. Als beide partijen open staan voor mediation, plan ik met hen apart een 1 op 1 gesprek in. Naar aanleiding van deze voorgesprekken bepalen we of het conflict bemiddelbaar is. Dit heeft te maken met de mate van escalatie van het conflict en of er voldoende vertrouwen en commitment is bij beide partijen. 

Werkwijze arbeidsmediation

Tarieven

Telefonische intake:   kosteloos

Zakelijke tarief:          € 145,- per uur excl. BTW (€ 175,45 incl. 21% BTW)

Reiskosten:                 € 0,25 per kilometer (reistijd tot 25 km. enkele reis is bij bovenstaande tarieven inbegrepen)

REFERENTIE “tussen de regels door”

“Marianne kan goed luisteren. Zelfs tussen de regels door. Ze geeft beide partijen veel ruimte en weet tegelijkertijd helder grenzen aan te geven. Dat maakt dat het, ondanks de spanning die er tijdens een mediation is, veilig genoeg is om met de ander aan tafel te gaan en zaken uit te spreken (René L., HR manager Arbodienst)”.