Burenmediation

Een burenruzie kan onschuldig beginnen en steeds verder uit de hand lopen. Als je ruzie hebt met je buren, is dat extra ingrijpend omdat je er dagelijks mee te maken hebt.
LEES MEERTERUG

Een burenruzie kan onschuldig beginnen en steeds verder uit de hand lopen. Wat begint met een kleine irritatie, over bijvoorbeeld geluidsoverlast, kan steeds grotere vormen aannemen. Als dit niet tijdig wordt uitgesproken, maken in veel gevallen de opgelopen emoties het steeds moeilijker om nog in gesprek te gaan. Als je ruzie hebt met je buren, of soms zelfs  meerdere buurtbewoners, is dat zeer ingrijpend omdat je er dagelijks mee te maken hebt. Je kunt er niet letterlijk afstand van nemen. Mediation is erop gericht om buren weer met elkaar in gesprek te laten gaan, om zo aan een oplossing te werken

Als mediator ben ik erin getraind om in conflictsituaties, partijen weer in gesprek te krijgen met elkaar. Op zo’n wijze dat ze samen weer op zoek kunnen gaan naar een aanvaardbare oplossing. Zo wordt het probleem niet kortstondig, maar blijvend opgelost. Mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Beide partijen moeten bereid zijn om aan een oplossing te werken. Tijdens de mediation mogen er geen rechterlijke procedures worden gestart. Eventuele lopende procedures dienen te worden bevroren zolang de mediation loopt.

Wat houdt burenmediation in?

Als SRM-geregistreerde mediator, ben ik specialist in het begeleiden van bemiddelingsgesprekken. Neutraal en zonder mening, help ik partijen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Mijn aanpak is doelgericht, ruimdenkend, creatief en praktisch. Waar nodig worden afspraken op papier gezet en ondertekend, in een mediationovereenkomst. 

Na aanmelding, door een van beide partijen, is er allereerst telefonisch contact met beide partijen. Als beide partijen open staan voor mediation, plan ik met hen apart een 1 op 1 gesprek in. Naar aanleiding van deze voorgesprekken bepalen we of het conflict mediabel is. Dit heeft te maken met de mate van escalatie van het conflict en of er voldoende vertrouwen en commitment is bij beide partijen. 

Wisselland is gespecialiseerd in buren mediation, arbeidsmediation en teammediation. Waar nodig werk ik samen met collega mediators.

Werkwijze burenmediation

Tarieven

Telefonische intake kosteloos

Zakelijke coachingstarief: € 145,- per uur excl. BTW (€ 175,45 incl. 21% BTW)

Reiskosten € 0,25 per kilometer (reistijd tot 25 km. enkele reis is bij bovenstaande tarieven inbegrepen)

REFERENTIE “irritaties verdwenen”

“Marianne is een innemende persoonlijkheid. Ze kan goed luisteren, kiest geen partij en geeft beide buren de ruimte om hun verhaal te doen. Ze bevraagt, vat samen en als het nodig is zegt ze waar het op staat. Zo wist ze een al lang sluimerend probleem met mijn buren op te lossen. We zijn nog steeds geen vrienden, maar de irritaties zijn verdwenen en we zeggen elkaar wel weer vriendelijk gedag (M.L.)”