Communicatie & samenwerking

Effectief samenwerken begint bij vertrouwen, openheid en veiligheid. Dan is er ruimte om successen te delen, elkaar aan te spreken en fouten te durven maken. Om zo als team te groeien!
LEES MEERTERUG

Je versterkt elkaar en haalt het beste in elkaar naar boven. Je kent elkaars kwaliteiten, er is onderling vertrouwen en oprecht plezier in het werk. En mocht het een keer niet goed lopen, dan is er nog niets aan de hand, want dan spreek je elkaar daar ‘gewoon’ op aan. Het zou geweldig zijn, als ieder zo krachtig zou samenwerken. Helaas is de werkelijkheid soms anders. Dan zijn er verschillende ‘eilandjes’ in plaats van één krachtig team en is er weinig vertrouwen en creativiteit. Of men spreekt elkaar niet aan, waardoor irritaties regelmatig oplopen. Dan is het verstandig om even stil te staan en je af te vragen hoe het anders, beter kan.   

Ik geloof dat communicatie de sleutel is naar meer inzicht en begrip en daardoor een betere samenwerking. Door zaken uit te spreken, elkaar beter te leren kennen, wordt er (weer) vertrouwen opgebouwd, zodat er ruimte ontstaat. Om zo te leren dat niet alleen de overeenkomsten maar vaak juist de verschillen, de samenwerking krachtiger maken.

Tijdens deze trainingen spreken we zaken uit, gaan we met oefeningen en opdrachten aan de slag. Is er oog voor jouw persoonlijke kwaliteiten én de teamdoelen. Je leert elkaar beter kennen, de onderliggende patronen worden verhelderd en verschillen van inzicht worden uitgesproken. Met als een doel, het bereiken van een effectievere en prettigere samenwerking.

Trainingen communicatie & samenwerking

Al jaren train ik teams. Mijn aanpak is doelgericht, ruimdenkend, creatief en praktisch. Mijn contact met de groep is interactief, meestal serieus, soms met humor en waar nodig confronterend. Met mijn 15 jaar leidinggevende ervaring én mijn ervaring als trainer, weet ik teams te enthousiasmeren en in beweging te krijgen.

Mijn aanpak

Een training op deze gebieden, is maatwerk en dus steeds verschillend. Tijdens een uitgebreid voorgesprek, komen de teamsamenstelling, doelen, teamfase en eventuele knelpunten uitgebreid aan de orde. Waar nodig gevolgd door een gesprek met de afzonderlijke teamleden. Zo kunnen we bepalen welke onderwerpen aan de orde moeten komen. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Gespreksvaardigheden (zoals: vragen stellen, luisteren, grenzen stellen, feedback geven)
  • Communicatie in de boven- en onderstroom
  • Dramadriehoek
  • Voice dialoque in teams
  • Belbin teamrollen
  • Het communicatiemodel (vanuit NLP of de Roos van Leary) 
  • Teaminzicht via de DISC methode
  • Communicatie via de tango
  • Het teamspel

Wat werk je aan, tijdens deze trainingen?

Als binnen een team, teamleden kritiek snel als een aanval ervaren en elkaar regelmatig beschuldigen of veroordelen, is het interessant je te verdiepen in de zgn. ‘dramadriehoek’. Deze kenmerkt zich door een zgn. redder, aanklager en slachtoffer. Deze 3 rollen wisselen elkaar snel af. Binnen teams kan de communicatie binnen de dramadriehoek jaren stand houden, omdat niemand de verantwoording neemt om de negatieve spiraal te doorbreken. Wil je ervoor zorgen dat iedereen in het team weer verantwoordelijkheid neemt en communiceert vanuit de volwassenenrol, lees dan meer over de winnaarsdriehoek. Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Dramadriehoek.

TIP op het gebied van communicatie & samenwerking

REFERENTIE “samen werken”

Als Marianne training geeft, komt haar jarenlange ervaring duidelijk naar voren. Ze is een innemende persoonlijkheid, die de boodschap duidelijk en vaak ook met humor weet te brengen. Ze weet waarover ze praat én… met haar enthousiasme krijgt ze iedere groep in beweging (Marianne de Zeeuw, coördinator St. Het Buitenhof).