Leiderschap & teamontwikkeling

Leiderschap vraagt om zelfkennis en leiderschapsvaardigheden. En om effectief en stimulerend richting geven aan jou én jouw team. Zo kan een team boven zichzelf uitstijgen.
LEES MEERTERUG

Leiderschap vraagt om zelfkennis en leiderschapsvaardig-heden. Vraagt om helder kunnen communiceren, op verschillende niveaus. En om effectief en stimulerend richting geven aan de kwaliteiten en ambitie van jouzelf én die van jouw team. Zo kan een team boven zichzelf uitstijgen. 

Tijdens leiderschapstrainingen leer je, hoe je jouw leidinggevende kwaliteiten zo optimaal mogelijk kunt inzetten. Je ervaart het verschil tussen een persoonlijk en een gemeenschappelijk doel. Je leert hoe je een team motiveert en helder communiceert, met aandacht voor persoonlijke talenten en ambities. En je weet ruimte te bieden aan de overeenkomsten én de verschillen. Zo kun je als team elkaar versterken en tegelijkertijd verschillen van inzicht bespreekbaar maken.

Trainingen leiderschap

Tijdens trainingen op het gebied van teamontwikkeling ga je, door middel van oefeningen en gesprekken, met persoonlijke kwaliteiten en teamdoelen aan de slag. Zo leer je elkaar beter kennen, worden collectieve patronen verhelderd en verschil van inzicht uitgesproken. Met als een doel, het bereiken van een effectievere en prettigere samenwerking, om als team naar een volgende fase in de teamontwikkeling te gaan.

Trainingen teamontwikkeling

Al jaren train ik teams. Mijn aanpak is doelgericht, ruimdenkend, creatief en praktisch. Mijn contact met de groep is interactief, meestal serieus, soms met humor en waar nodig confronterend. Met mijn 15 jaar leidinggevende ervaring én mijn ervaring als trainer, weet ik teams te enthousiasmeren en in beweging te krijgen.

Mijn aanpak

Een training op het gebied van leiderschap en/of teamontwikkeling, geeft jou en jouw team de kans om met een nieuwe blik naar zaken te kijken! Tijdens een uitgebreid voorgesprek, komen de teamsamenstelling, doelen, teamfase en eventuele knelpunten uitgebreid aan de orde. Mijn aanpak is maatwerk en dus steeds verschillend. Wat er bijvoorbeeld aan de orde zou kunnen komen:

  • Communicatie in de boven- en onderstroom
  • Dramadriehoek
  • Belbin teamrollen
  • Gespreksvaardigheden (zoals: vragen stellen, luisteren, grenzen stellen, feedback geven)
  • Persoonlijke effectiviteit
  • Het communicatiemodel (vanuit NLP of de Roos van Leary
  • Teaminzicht via de DISC methode
  • Boeien en binden van medewerkers (én vrijwilligers)

Waar werk je aan?

In een recent onderzoek onder 67 teams in de Verenigde Staten en China bleek dat de kwaliteit van de teamprestaties verbetert als teamleden bereid zijn elkaar te helpen. Daarbij is het voorbeeld dat de teamleider geeft van enorme invloed. Geeft de teamleider zijn mensen actieve steun, dan groeit de kans dat de teamleden elkaar onderling ook meer gaan helpen

TIP op het gebied van leiderschap & teamontwikkeling

REFERENTIE “een nieuwe blik op leiderschap”

Marianne heeft een training gegeven aan vrijwilligers van het Rode Kruis. Op een laagdrempelige manier wist zij aansluiting te vinden bij de vrijwilligers en hen te enthousiasmeren actief aan de slag te gaan met thema’s als communicatie, conflicten, Roos van Leary en het overbrengen van een boodschap. De deelnemers agven aan dat ze De Roos van Leary nu eindelijk écht snapten en dat ze het heel fijn vonden dat er voldoende tijd en ruimte was om te oefenen en ‘fouten’ te maken. Een feestje om met haar samen te werken! (Renske van Dijk, teamleider het Rode Kruis).