Privacy & voorwaarden

Wisselland hanteert een strikte gedragscode.
Hier lees je meer over de privacygedragscode en voorwaarden van Wisselland.

Privacyverklaring Wisselland

Wisselland maakt gebruik van persoonsgegevens om het werk te doen waar Wisselland voor staat: het trainen, coachen en mediaten van professionals. Wisselland is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en gaat hier dan ook zeer zorgvuldig mee om. Dit betekent in het algemeen; niet meer opslaan en bewaren dan strikt noodzakelijk en beveiligt met inlogcodes waar mogelijk. Wilt u meer weten over de uitgebreide gedragscode, neem dan contact op via: marianne@wisselland.nl.

Voorwaarden Wisselland

Bij offertes worden de basisvoorwaarden vermeld. Onze algemene voorwaarden zijn vastgelegd en op te vragen bij de Kamer van Koophandel.
Als gecertificeerde coach, onderschrijf ik de Internationale Ethische code zoals gehanteerd door de NOBCO.