Teammediation

Als er binnen een team sprake is van een conflict, heeft dat een groot effect op de resultaten en de onderlinge werksfeer. In zo’n geval helpt mediation om zaken uit te spreken en weer stap voor stap naar elkaar te gaan luisteren.
LEES MEERTERUG

De spanning is merkbaar tijdens vergaderingen, er zijn verwijten naar elkaar en er wordt veel geroddeld in kleine groepjes. Gelijkgestemden zoeken onderling contact en versterken elkaar. Dit is heel natuurlijk gedrag. Het zorgt namelijk voor veiligheid en erkenning van je standpunt. Echter, als het niet lukt om de irritaties als team openlijk te bespreken, gaan ze onderhuids broeien en verslechterd de situatie steeds meer. Als de conflicten de effectiviteit van het team en/of de gezondheid van teamleden negatief gaan beïnvloeden, is het aan te raden om teammediation te starten.

In zo’n geval helpt mediation om zaken uit te spreken, weer naar elkaar te luisteren en een nieuwe start te maken. Als mediator ben ik erin getraind om in conflictsituaties, partijen weer onderling in gesprek te brengen. Op zo’n wijze dat ze weer op zoek kunnen gaan naar een passende, en voor allen aanvaardbare, oplossing. Zo wordt het probleem niet kortstondig, maar blijvend opgelost. Mediation is veelal minder ingrijpend, goedkoper en sneller dan de stap naar de rechter. Mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Alle betrokken teamleden moeten bereid zijn om aan een oplossing te werken. Tijdens de mediation mogen er geen rechterlijke procedures worden gestart en dienen lopende procedures te worden bevroren.

Teammediation

Mijn opleiding en ervaring als mediator in combinatie met mijn 15 jaar leidinggevende ervaring, geven mij een stevige basis in het werken met teams. Ik werk neutraal en onpartijdig, Mijn doel is om het team gezamenlijk tot een oplossing te laten komen. Mijn aanpak daarbij is doelgericht, ruimdenkend, creatief en praktisch. Waar nodig worden afspraken op papier gezet en ondertekend, in een mediationovereenkomst. 

Na aanmelding, is er allereerst telefonisch contact. Als er wordt aangegeven dat alle teamleden open staan voor mediation, plan ik met allen aparte 1 op 1 gesprekken in. Naar aanleiding van deze voorgesprekken bepalen we of het conflict mediabel is. Dit heeft te maken met de mate van escalatie van het conflict en of er voldoende vertrouwen en commitment is bij alle partijen. 

Werkwijze teammediation

Tarieven

Telefonische intake:   kosteloos

Zakelijke tarief:          € 145,- per uur excl. BTW (€ 175,45 incl. 21% BTW)

Reiskosten:                 € 0,25 per kilometer (reistijd tot 25 km. enkele reis  is bij bovenstaande tarieven inbegrepen)

REFERENTIE “tussen de regels door”

“Marianne is een innemende persoonlijkheid. Ze geeft iedereen volop aandacht en het gevoel dat hij of zij écht iets bij te dragen heeft in het team. Ze brengt haar boodschap duidelijk, soms confronterend en af en toe juist met een knipoog. Ze zegt waar het op staat en blijft tegelijk in verbinding. Zo wist ze een al lang sluimerend probleem in ons team stapje voor stapje op te lossen” (Elise L., teammanager telecombedrijf)